Badmintonclub Oosterhout

Vanaf 28 november zijn alle trainingen en speelavonden afgelast

i.v.m. geldende Corona maatregelen.

Taken

 • Bijwonen bestuursvergaderingen (ca. 1 x per 2 maanden – in principe op donderdagavond – 19.30-21.30 u)
 • Begroting voor de najaars ALV
 • Voorstel tariefswijziging contributie en extra bijdrages *
 • Financiële jaarrekening voor de voorjaars ALV *
 • Kascontrole van de financiële jaarrekening organiseren
 • Proactief financiën beheren (aanbevelingen kascontrole opvolgen, bv. evenementen begroten, nacalculeren en evalueren)
 • Zorg dragen dat tijdig de subsidie aanvraag bij de gemeente wordt ingediend
 • Beheer mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Regelmatige rapportage in bestuursvergaderingen (financiële positie, donaties e.d.)
 • Contact met de kantine commissie inzake de financiële verantwoording van deze activiteit
 • Tijdig bijwerken van de boekhouding via e-boekhouden.nl
 • Regelmatig betalingen afhandelen (o.b.v. facturen, declaraties etc.)
 • Controle op de juiste administratieve verwerking van de ledenadministratie in de financiële administratie

* informatie uiterlijk aanleveren voor bespreking in de voorafgaande bestuursvergadering

Rol

De penningmeester heeft een belangrijke rol ten aanzien van de financiële positie van de vereniging. Hij/zij bewaakt en beheert de geldstromen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over gerelateerde zaken. Hij/zij is bereid mee te denken over administratieve veranderingen

Benoeming

De Penningmeester is lid van het Bestuur; de benoeming wordt door de Algemene Ledenvergadering gedaan voor een zittingsperiode van 3 jaar. Je vormt samen met de Voorzitter en de Secretaris het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Gedurende je zittingsperiode ben je bijzonder lid met de daarbij behorende contributie.

Profiel

Werkzaam in, of aantoonbaar ervaring hebben met, een vergelijkbare of verwante functie.
Deel willen uitmaken van het bestuur op basis van gelijkwaardige inbreng van de individuele bestuursleden met een goede onderlinge communicatie en positieve uitstraling.