Badmintonclub Oosterhout

Vanaf 28 november zijn alle trainingen en speelavonden afgelast

i.v.m. geldende Corona maatregelen.

Beste Leden,

Helaas kan er op dit moment weinig perspectief geboden worden om op korte termijn weer te gaan badmintonnen. Met elkaar zullen we er eerst voor moeten zorgen dat we het virus onder controle krijgen. Vanuit dit oogpunt willen wij twee mededelingen doen over de competitie en de contributie:

 

spaarvarken

Contributie

Zo lang er geen mogelijkheid is om te spelen zullen wij het incasseren van de contributie stop zetten. Voor de bijzondere leden en de leden met een jaarlijkse betaling van contributie houdt dit in dat de incasso later volgt.

Mocht je alle tarieven en regels rondom contributie nog een willen nalezen, dan vind je ze hier.

Stil leggen competitie

Afgelopen week bereikte ons de definitieve bevestiging dat alle competities stil gelegd zijn voor het seizoen 2020-2021. Dit geldt dus ook voor de mid week recreatie competitie en overige competitie onderdelen. Er wordt gekeken naar een alternatief op vrijwillige basis, een besluit hierover wordt genomen wanneer er duidelijkheid is over versoepeling van de maatregelen.

Tot slot

In navolging op bovenstaande mededelingen melden we dat in een later stadium bekeken wordt hoe we omgaan met de geïncasseerde extra bijdrage ten aanzien van competitie, training en shuttles van medio november.

Mochten er vragen zijn vernemen wij deze uiteraard graag,

Namens het bestuur,

Marc Verheijden
Voorzitter BC Oosterhout