Badmintonclub Oosterhout

BBQ 6 juli

Introductie

Vanaf 1 juli is het weer toegestaan binnen te sporten in alle leeftijdscategorieën. Om dit veilig en verantwoord te doen hebben de gemeente en badminton Nederland een protocol opgesteld. Wij hebben deze samengevoegd tot onderstaand document, met hierin de belangrijkste maatregelen en richtlijnen voor BC Oosterhout. Dit protocol is bedoeld voor alle spelers, ouders en begeleiders. En onderverdeeld in enkele hoofdstukken:

Op een later tijdstip zal dit aangevuld worden met richtlijnen t.a.v. het kantinegebruik. Deze zal vooralsnog gesloten blijven totdat hier de juiste invulling aan is gegeven.

Indien er vragen zijn met betrekking tot dit protocol en of vragen willen wij jullie vragen te reageren per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het bestuur,

Marc Verheijden

Voorzitter BCO Oosterhout
 

Algemene Richtlijnen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
  • neusverkoudheid
  • hoesten,
  • benauwdheid,
  • koorts;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  • neusverkoudheid,
  • loopneus,
  • niezen,
  • keelpijn,
  • (licht) hoesten,
  • benauwdheid,
  • verhoging,
  • koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:
 • dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;

Voor de spelers

We vragen nadrukkelijk om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie pagina 2;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 • houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
 • bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde atletiekwedstrijden zoals hardlopen of bij wielerwedstrijden;
 • houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes; Neem een gevulde bidon vanuit huis mee;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang op locatie;
 • sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • loop door bij binnenkomst sporthal Arkendonk;
 • zet de tassen naast elkaar en niet voor elkaar in de hal;
 • draai met de klok mee bij het wisselen van speelhelft. 

Gebruik materialen

Netten:

 • Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen per rijen van drie netten of één per enkel net, vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd
 • Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf
 • Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s)

Shuttles:

 • Bij aankomst en voor de training of het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren handen
 • Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg je handen desinfecteren
 • Shuttles worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep aparte shuttles (dus gebruik 1 keer per week dezelfde shuttles)
 • Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de training van de opvolgende week
 • Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor
 • Shuttles kunnen door spelers/trainer worden schoongemaakt met desinfectiemiddel. Hierna zijn ze onmiddellijk weer te gebruiken.

Voor ouders en verzorgers

 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
 • voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld.
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

Trainers en Begeleiders

 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
 • zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • laat 18 jaar en ouder sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling.

 Versie 1.1, 7 juli 2020.