Badmintonclub Oosterhout

BBQ 6 juli

Badmintonvereniging BCO is een vereniging waar mensen elkaar ontmoeten en op een ontspannen, gezellige manier willen sporten. De verschillen in beleving van de sport zijn groot. Spelers, die gaan voor een optimale prestatie , maar ook spelers die puur voor de gezelligheid en ontspanning komen.

Respectvol omgaan met elkaar is de basis voor iedereen.

BCO hanteert een gedragsprotocol. Dit schept duidelijkheid en geeft houvast aan een ieder die bij BCO betrokken is.

Onze vereniging hanteert het harmoniemodel. Daarmee kunnen we met alle plezier, intensiteit en sportiviteit samen spelen. Daarnaast helpt het om problemen en conflicten op te lossen. De dialoog is de basis om met elkaar de oplossing te zoeken.

Hieronder kun je de algemene gedragsregels lezen, die voor iedereen gelden; de spelers, de trainers en coaches, de ouders en begeleiders. Naast dit gedragsprotocol hebben we een concreet stappenplan, hoe te handelen bij een conflict.

{tab Algemene Gedragsregels}

Algemene Gedragsregels

 • Houdt de regels van de badmintonsport in acht.
 • Toon respect voor een ieder, je medespelers en de tegenstanders en behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek, mentaal en/of verbaal geweld bij het badminton.
 • Zorg voor een omgeving en sfeer waar iedereen zich veilig voelt
 • Houdt het badmintonspelen eerlijk en sportief.
 • Hou je aan de regels van de sporthal, laat geen troep achter op de tribunes, in de hal en help samen waar dat nodig is.

{tab Voor spelers}

Voor spelers

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Intimideer je tegenstander niet door commentaar te leveren bij gewonnen of verloren punten.
 • Eerlijk en prettig samenspelen is belangrijk, speel zo goed mogelijk voor jezelf en je teamgenoten. Moedig je teamgenoten aan en geef ze zo nodig aanwijzingen.
 • Onbehoorlijke taalgebruik of agressieve woorden en gebaren worden niet getolereerd. Dit werkt in je eigen nadeel en bevordert ook je eigen spel niet.
 • Je wordt hierop op een rustige manier aangesproken door medespelers, trainer/coach of ouder/verzorger.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand, bedank hem voor het spelen of feliciteer je tegenstander bij verlies.
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.
 • Onsportiviteit van de tegenstander(s) is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs je medespelers op onnodig of onplezierig gedrag.
 • Respecteer het labelsysteem zoals omschreven in het Rode Boekje
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

{tab Voor trainers en coaches}

Voor trainers en coachen

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van (jeugdige) spelers.
 • Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.
 • Bedenk dat (jeugdige) spelers voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 • Ontwikkel groepsrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.
 • (Jeugdige) spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is en wees kritisch op een didactische manier.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers.
 • Coach tijdens de wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn voor de tegenstander. 

{tab Voor ouders en begeleiders}

Voor ouders en begeleiders

 • Houdt rekening met het spelplezier van de kinderen.
 • Laat de kinderen hun sport op een plezierige en sportieve manier beleven.
 • Als ouder/verzorger van een jeugdlid bent U het visitekaartje van de vereniging.
 • Winnen en verliezen dat hoort erbij. Leer de kinderen dit te accepteren en ermee om te gaan. Leer kinderen sportief gedrag ;
 • Wangedrag is niet acceptabel, spreek de kinderen hierop aan.
 • Wees een sportieve supporter en klap ook bij een mooie actie van de tegenpartij.
 • Roep en juich vooral niet bij fouten van een tegenstander. Blijf sportief en wees een voorbeeld voor de kinderen.

{tab Conflicten}

Stappenplan conflicten

Dit stappenplan wordt gehanteerd bij conflicten en problemen. Dit wat we eigenlijk vermijden willen.

Stap 1 - Signaleer en onderken het probleem en maak het bespreekbaar (trainer/begeleider) door met de betrokkene een gesprek aan te gaan

Stap 2 - Eventueel kan er een derde persoon (trainer/begeleider,bestuurslid) bij het gesprek aanwezig zijn

Stap 3 - Bij herhaling van het probleem zullen de ouders op de hoogte worden gebracht en worden gevraagd bij een gesprek aanwezig te zijn ( samen met trainer/begeleider/bestuurslid)

Stap 4 - Bij herhaling zullen eventuele stappen worden overwogen

Stap 5 - Ouders en betrokkenen zullen hiervan op de hoogte worden gesteld  

{/tabs}

bron: Flying Shuttle/ BC Gilze