Badmintonclub Oosterhout

Vanaf 28 november zijn alle trainingen en speelavonden afgelast

i.v.m. geldende Corona maatregelen.

Op 11 december 2020 is deze nieuwe wet gepubliceerd in het Staatsblad en heeft daarmee, zoals dat zo mooi heet, “kracht van wet” per 1 juli 2021.

wetboeken en hamer
De achterliggende gedachten bij deze wet is om het functioneren van rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen, corporaties etc, te verbeteren, ongeacht de grootte van deze rechtspersonen. En daarom is op dit moment sportief en maatschappelijk Nederland in de ban van de WBTR, waaronder wij als BCO.

Het gaat bij deze wet vooral om het beschrijven van de verschillende verantwoordelijkheden van de bestuurders zoals de aansprakelijkheid, het stemgedrag , het voorkomen van tegenstrijdige belangen etc. Het is daarom nu ook een goede gelegenheid om onze gedateerde statuten ( laatste wijziging in 1987) te vervangen door nieuwe statuten die WBTR proof zijn. Als bestuur zijn wij voornemens deze nieuwe statuten aan de Algemene Leden Vergadering, ter vaststelling in het najaar aan te bieden.


Namens het Bestuur BCO,
Clemens Wortel