Badmintonclub Oosterhout

Vanaf 28 november zijn alle trainingen en speelavonden afgelast

i.v.m. geldende Corona maatregelen.

Ledenenquête

We zijn erg blij dat ca. 80 leden de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Het was best een uitgebreide vragenlijst, dus dank voor de tijd die jullie daarin hebben gestoken. Wat opviel is dat relatief weinig (ouders van) jeugdleden de vragenlijst invulden. Mochten jullie nog tips hebben om BCO een nog leukere vereniging te maken, dan horen we dat natuurlijk alsnog graag!

Uitslag Aantal respondenten

Binnenkort gaan we in klein comité met de input aan de slag, en na een uitgebreide analyse en rapportage bepalen we in het bestuur de vervolgstappen. We houden jullie hiervan op de hoogte, maar een kleine inzage in de uitkomsten willen we jullie nu alvast geven:

Wat opvalt is dat we met z'n allen best tevreden zijn over onze club:

Uitslag tevredenheid

En de enquête geeft ook een beeld hoe belangrijk wij een clubgevoel eigenlijk vinden:

Uitlslag clubgevoel

Tenslotte vanuit het bestuur speciale dank aan Joyce van Ham. Zij ondersteunde het bestuur bij het opstellen en begeleiden van de enquête. Eveneens dank aan Bas Bergevoet voor het meedenken en technisch mogelijk maken.